BSCI

Firma Polesie działa pomyślnie zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Biznesu BSCI

W dniu 02 grudnia 2016 roku SOOO „PP Polesie” pomyślnie skontrolowano pod kątem zgodności z działalnością przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami Kodeksu Postępowania BSCI (Zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Handlu Zagranicznego (FTA)).

• Istotą audytu jest sprawdzenie spełnienia przez administrację przedsiębiorstwa wymagań, określonych w Ogólnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, kodeksie etyki biznesowej BSCI, międzynarodowych standardach, w obowiązującym prawie również w dokumentach lokalnych w celu zapewnienia standardów socjalnych dla pracowników.

• Zgodność z przepisami kodeksu postępowania BSCI jest wymogiem większości naszych zagranicznych partnerów. Partnerzy chcą współpracować z zaufanym dostawcą, który jest nastawiony na ciągłe udoskonalenie działalności społecznej. Te wymaganie według nas to możliwość promowania swoich produktów na rynkach europejskich, możliwość poszerzyć grono nabywców za granicą. W celu wyboru dostawców wielu potencjalnych konsumentów korzysta z bazy danych BSCI.

Audyt społeczny na SOOO „PP Polesie” odbył się w ramach międzynarodowej inicjatywy społecznej odpowiedzialności biznesu. Wykonali go specjaliści firmy audytorskiej „SGS”.

Na platformie BSCI firma jest zarejestrowana jak: DBID number: 352778; PP Polesie JV, Ltd