ISO 9001

Misja przedsiębiorstwa SOOO „PP Polesie”.

W oparciu o zastosowanie nowoczesnych technologii i sprzętu, jest zapewnienie produkcji wysokiej jakości produktów dla konsumentów. Będąc na czele w dziedzinie produktów z tworzyw sztucznych, zapewnić wzrost dobrobytu pracowników przedsiębiorstwa, godnie reprezentować białoruskiego producenta na arenie światowej.

Wizja

Zdobyć pozycję światowych liderów poprzez ekspansję rynków zbytu, zwiększenie produkcji, wprowadzenie zaawansowanych technologii, zapewniając jednocześnie wysoką jakość produktów.

Polityka w dziedzinie jakości

Hasło przedsiębiorstwa: Jakość to nasz sukces i pomyślność.

Sposoby realizacji:

  • Zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z wymogami norm międzynarodowych;
  • Tworzenie warunków do produkcji w oparciu o wprowadzenie nowych technologii oraz nowoczesnego sprzętu energooszczędnego w atmosferze kreatywności i otwartości;
  • Badanie światowych doświadczeń producentów podobnych produktów w celu samodoskonalenia i przewidywania wymagań konsumentów;
  • Osiągnięcie europejskiej jakości produktów i opanowanie nowych rynków;
  • Aktywne zaangażowanie wszystkich pracowników przedsiębiąrstwa w realizację tej polityki i podniesienie poziomu ich szkolenia zawodowego.