Grzechotka zawieszka „Wesołe Misie” (57 cm) Art. 71583, kod EAN: 4810344071583

Data: 2 listopada 2022

Polesie Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej informuje, że zabawka: Grzechotka zawieszka „Wesołe Misie” (57 cm) Art. 71583, kod EAN: 4810344071583, nie spełnia wyagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na niewłaściwy kształt i rozmiar, co stwarza ryzyko udławienia lib uduczenia się dziecka przez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.