Komunikat dotyczący zabawki "Bimbosfera - Słoń"

Data: 13 sierpnia 2019

"POLESIE POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej informuje, że zabawka "Bimbosfera - Słoń" Art. 54432, kod EAN 4810344054432; nie spełniają wymagań określonych w rosporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań do zabawek, z uwagi na przekroczony dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego emisji, co stwarza ryzyko uszkodzenia słuchu dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów".