Komunikat dotyczący zabawki motor prolicyjny "Chopper"

Data: 23 października 2019

«Przedsiębiorca POLESIE POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej informuje, iż zabawka motor prolicyjny "Chopper" Art. 8947, kod EAN 4810344008947; nie spełnia wymagań określonych w rosporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań do zabawek, ze względu na zaniżoną grubość folii jednego z arkuszy opakowania, co stwarza ryzyko uduszenia dziecka. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów»