„Prawdziwi przyjaciele” Art. 71576, kod EAN: 4810344071576, nie spełnia wyagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r.

Data: 19 września 2022

POLESIE POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej informuje, że zabawka: Grzechotka zawieszka „Prawdziwi przyjaciele” Art. 71576, kod EAN: 4810344071576, nie spełnia wyagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na nie właściwy kształt i rozmiar, co stwarza ryzyko udławienia lub uduszenia się dziecka przez odcięcie dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania przez zabawki lub ich części. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.