„Zabawne zwierzęta” Art. 71569, kod EAN: 4810344071569, nie spełnia wyagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r.

Data: 19 września 2022

Polesie Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej informuje, że zabawka: Grzechotka zawieszka „Zabawne zwierzęta” Art. 71569, kod EAN: 4810344071569, nie spełnia wyagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, w trakcie badania geometrycznej formy zabawek oba uchwyty i ostatnie kule nie spełniają wymagań bezpieczeństwa, co stwarza zagrożenie dostania się uchwytów i kuli do dróg oddechowych dziecka i ryzyko uduczenia się przez odcięcie dopływu powietrza w wyniku zatkania lub zaklinowania. Ogłoszenie publikuje się w związku z postępowaniem, prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.